Vinstplan Utsmetning

VINSTPLAN

Drive-in-bingo utsmetning.

Ifall jackpotten ej har gått ut gällande 24000 kr så fördelas jackpotten på

16000 kr påföljande vecka (5:e veckan) enligt nedan:

SPEL                     RAD 1         RAD 2           RAD 3          RAD 4           RAD 5

Förbingo                 45 % av försäljningsvärdet.

Stryk 1                    500               800                 1600

Stryk 2                    500               800                 1600

Stryk 3                    500               800                 1600

Stryk 4                    500               800                 1600

Stryk 5                    700             1100                 4500

Storrövaren             500               500                  500            1000                1500

Freeplay                1000             1000                1000             1000                2000

Stryk 6                    700              1100                1800

Stryk 7                    700              1100                1800

Stryk 8                    700              1100                1800

Stryk 9                    700              1100                1800

Stryk 10                  700              1100               13000

Konan ger 1000 kr.


Lycka till!

Robertsfors IK


Robertsfors IK

Fotboll


Robertsfors IK

Idrottsvägen 6

915 31 Robertsfors

076-790 79 53


Drive-In-Bingo

Kontaktpersoner


Joel Gradin

Ingrid Larsson


info@rikbilbingo.se